Please waiting loading,....
News & Events
SKYPE SUPPORT
Contact us All requests please contact us

   THÔNG TIN LIÊN HỆ

   CÔNG TY TNHH BAO  BÌ UNITED

  Cụm KCN-TTCN(Sạch) , Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

   Telephone: (84-8) 3 715 7102 - 3 715 7103

   Fax: 08 3 715 7101(Tiếp Tân) - 08 3 715 7339(Sales)

    

Fullname:(*)
Company name:
Tel:
Email:(*)
Information: (*)
(*)
 =